AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI i ROZWOJU

AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI i ROZWOJU

to:

AKADEMIA TWÓRCZEGO i SAMODZIELNEGO MYŚLENIA i DZIAŁANIA,

MĄDREGO ŻYCIA w oparciu o PRAWDĘ związaną z MIŁOŚCIĄ, DOBRO związane ze SZCZĘŚCIEM i PIĘKNO związane z WOLNOŚCIĄ,

ROZWIJANIE, UMACNIANIE, DOSKONALENIE swego DUCHA, czyli CHARAKTERU,

PRAKTYKA DNIA CODZIENNEGO w rzeczach małych, zwykłych i niepozornych oraz tych wielkich, nadających smak i kierunek naszemu życiu,

SZTUKA ŻYCIA z PASJĄ i nie zadawalania się przeciętnością, pójściem za skłonnością ku prawdziwemu dobru do kresu i maksimum swoich możliwości.

 CEL:

Celem powstania „Akademii Doskonałości i Rozwoju” jest wspieranie ludzi w ich ROZWOJU we wszystkich jego wymiarach tj.: DUCHOWYM (rozumu i woli), PSYCHICZNYM (emocjonalno-zmysłowym) i SPOŁECZNYM (relacjach z innymi ludźmi); by w PRAWDZIE i WOLNOŚCI, z MIŁOŚCIĄ, MĄDROŚCIĄ i ODWAGĄ przejęli STER SWOJEGO ŻYCIA, rozpoznawali i wybierali PRAWDZIWE DOBRO, a rozwijając się, UDOSKONALALI się w byciu – po prostu i ażDOBRYM CZŁOWIEKIEM, tzn.: 

 • DOSKONAŁYM w byciu ROZTROPNYM więcej
 • DOSKONAŁYM w byciu MĘŻNYM więcej
 • DOSKONAŁYM w byciu UMIARKOWANYM więcej
 • DOSKONAŁYM w byciu SPRAWIEDLIWYM więcej 

Dążenie do DOSKONAŁOŚCI to PRAKTYKA DNIA CODZIENNEGO, to ROZWÓJ NAJWIĘKSZYCH i NAJWSPANIALSZYCH MOCY CZŁOWIEKA, to MISTRZOSTWO OSOBISTE na miarę XXI wieku poprzez m.in. korzystanie z wiedzy, tradycji i mądrości stojącej u podstaw powstania i rozwoju naszej cywilizacji. 

NIE MA WIĘKSZYCH MOCY w CZŁOWIEKU niż MOC DUCHA! 

DLA KOGO?

Dzisiaj, może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzeba nam ludzi MĄDRYCH i  ROZTROPNYCH, SILNYCH i NIEZŁOMNYCH DUCHEM, będących WSPARCIEM, WZOREM i PRZYKŁADEM  dla swoich DZIECI i BLISKICH. Ludzi MYŚLĄCYCH SAMODZIELNIE i ŻYJĄCYCH w oparciu o PRAWDĘ, WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ; z PASJĄ i RADOŚCIĄ REALIZUJĄCYCH swoje CELE na drodze ku SZCZĘŚCIU (również wiecznemu). Ludzi mających ODWAGĘ zarówno PRZYZNAĆ SIĘ do swoich SŁABOŚCI, UPADKÓW i BŁĘDÓW, jak i NAPRAWIĆ wyrządzone – SOBIE i INNYM – KRZYWDY i ZRANIENIA. Ludzi, mających WEWNĘTRZNĄ POTRZEBĘ WZNIESIENIA SIĘ PONAD PRZECIĘTNOŚĆ ku DOSKONAŁOŚCI, czyli do PEŁNI, KRESU i MAKSIMUM swoich MOŻLIWOŚCI.

Chcemy obalić tym samym STEREOTYP, że CZŁOWIEK DOBRY, to człowiek może MIŁY, ale SŁABY, NIESKUTECZNY, NAIWNY, NIEUDACZNIK nie nadający na współczesne czasy i wymagania.

Do tych wszystkich – DO CIEBIE! – skierowana jest oferta „Akademii Doskonałości i Rozwoju”, jeżeli zatem:

 • PRAGNIESZ WZMOCNIĆ swego DUCHA, chcesz MĄDRZE KIEROWAĆ swoim ŻYCIEM i w WOLNOŚCI i ODPOWIEDZIALNOŚCI PODEJMOWAĆ swoje DECYZJE i OSIĄGAĆ swoje CELE – najpierw poznaj, zrozum i pokochaj siebie!
 • CHCESZ MĄDRZE i ROZTROPNIE WYCHOWYWAĆ swoje dzieci, BĘDĄC dla nich WZOREM i OPARCIEM – dowiedz się więcej dlaczego jest to takie ważne!
 • jesteś przed PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI i chcesz się do niej DOBRZE PRZYGOTOWAĆ – zbuduj mądrą strategię osiągania celów!
 • TRACISZ NADZIEJĘ i/lub SENS ŻYCIA, a ZMĘCZENIE, STRES, kolejne UPADKI PRZYGNIATAJĄ CIĘ wprowadzając CHAOS, AGRESJĘ i ZAGUBIENIE  – sprawdź dlaczego dotychczas Ci się nie udawało i co trzeba zrobić, by to zmienić!
 • NIE WIESZ co dalej ROBIĆ, BOISZ się ZARYZYKOWAĆ, SPRÓBOWAĆ i/lub ZROBIĆ KOLEJNY KROK – sprawdź co cię powstrzymuje!
 • CHCESZ ŻYĆ z PASJĄ, ENTUZJAZMEM i z RADOŚCIĄ – tu możesz „naładować swoje akumulatory”!
 • lub po prostu jesteś CIEKAWY (-A) i ZAINTERESOWAŁY CIĘ poruszane zagadnienia i chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej…

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY na:

Cykl ośmiu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego pt.: POZNAJ SAMEGO SIEBIE i ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ! więcej

Mini-wykłady połączone z dyskusją pt.: TYLKO PRAWDA jest CIEKAWA! więcej

oraz do dalszej lektury:

„Akademia Doskonałości i Rozwoju” opiera się na założeniach PERSONALISTYCZNEJ PSYCHOLOGII i FILOZOFII CZŁOWIEKA św. TOMASZA z AKWINU powstałej na fundamentach KLASYCZNEJ FILOZOFII GRECKIEJ i uzupełnionej/wzmocnionej  o WSPÓŁCZESNĄ PSYCHOLOGIĘ.

Jedynie ona, w najpełniejszy sposób, postrzega człowieka jako OSOBĘ, czyli istotę DUCHOWO-CIELESNĄ, SUWERENNĄ, WOLNĄ i CELOWĄ, zdolną do miłości, podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę i (roz)poznaną prawdę; istotę zdolną do rozwoju, osiągania swoich celów, wyjścia poza biologiczne ograniczenia ku doskonałości, szczęściu i radości… i co ważne – mającą poczucie humoru i posługującą się ironią (komputery tego nie potrafią:). Jednym słowem, antropologia św. Tomasza z Akwinu odrzuca wszelki DETERMINIZM, SUBIEKTYWIZM i RELATYWIZM redukujący człowieka do poziomu biologicznej maszyny, zasobu ludzkiego, płatnika podatków, niewolnika uczuć itp. niezdolnego do poznania prawdy i odróżnienia dobra od zła, a rzeczywistości od fikcji, niezdolnego – zatem – do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i dokonywania wolnych wyborów. Człowieka skazanego na „miłość” i „szczęście” zredukowane do poziomu subiektywnych odczuć zmysłowych, a „wolność” do technik owe odczucia wywołujące (programujące).

BĘDZIESZ ZASKOCZONY (-A), a może nawet ZADZIWIONY(-A) AKTUALNOŚCIĄ, GŁĘBIĄ i PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIEM tych – współcześnie niestety często zapomnianych – wzorców rozwoju i (samo)wychowania. Prawda o człowieku jest uniwersalna, nigdy się nie starzeje, zmieniają się tylko dekoracje, człowiek ze swoimi pytaniami, problemami, dylematami, pragnieniami i celami pozostaje ten sam. Poznaj, co oferuje WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA oraz CZY? i JAK? WSPÓŁCZESNE ODKRYCIA, TECHNIKI i BADANIA weryfikują STAROŻYTNĄ MĄDROŚĆ?!

 „Akademia Doskonałości i Rozwoju” powstała by wspierać ludzi w ich dążeniu ku szczęściu i doskonałości w byciu dobrym człowiekiem – być miejscem „RADOŚCI DUCHA”, „ŁADOWANIA DUCHOWYCH AKUMULATORÓW”, spotykania i nawiązywania kontaktów z ludźmi dla których w/w wartości i cele są ważne nie tylko jako idee / wzory, ale jako SPOSÓB ŻYCIA. Chcemy pomagać w rozpoznawaniu różnego rodzaju błędów i zagrożeń (również tych intelektualnych) oraz przede wszystkim MOTYWOWAĆ, INSPIROWAĆ i ZACHĘCAĆ, by WYTRWAĆ, NIE USTAWAĆ, NIE PODDAWAĆ SIĘ. Ponieważ, to co najważniejsze dzieje się w duszy człowieka KIEDY PODEJMUJE DECYZJE i DOKONUJE WYBORÓW, które albo ZBLIŻAJĄ go do DOSKONAŁOŚCI i SZCZĘŚCIA (wiecznego), albo wręcz przeciwnie prowadzą go ku BEZNADZIEI i ROZPACZY (wiecznej) – INNEJ DROGI NIE MA, dlatego najważniejsze pytanie brzmi – QUO VADIS?

 Założycielką oraz pomysłodawczynią powstania „Akademii Doskonałości i Rozwoju”, jak również autorką i prowadzącą wszystkie szkolenia i wykłady jest Anna Katarzyna Szczeplikwięcej

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY do zapoznania się z naszą ofertą:

Cyklu ośmiu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego pt.: POZNAJ SAMEGO SIEBIE i ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ! więcej

Mini-wykładów połączonych z dyskusją pt.: TYLKO PRAWDA jest CIEKAWA! więcej

UNIKALNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ i AKTUALNOŚĆ PODEJŚCIA więcej

Na zakończenie w nagrodę za wytrwałość i cierpliwość:), kilka cytatów i wiersz Zbigniewa Herberta – ku refleksji:

“PAN COGITO O CNOCIE”

Nic dziwnego
że nie jest oblubienicą
prawdziwych mężczyzn

generałów
atletów władzy
despotów

przez wieki idzie za nimi
ta płaczliwa stara panna
w okropnym kapeluszu Armii Zbawienia
napomina

wyciąga z lamusa
portret Sokratesa
krzyżyk ulepiony z chleba
stare słowa

-a wokół huczy wspaniałe życie
rumiane jak rzeźnia o poranku
prawie ją można pochować
w srebrnej szkatułce
niewinnych pamiątek

jest coraz mniejsza
jak włos w gardle
jak brzęczenie w uchu

mój Boże
żeby ona była trochę młodsza
trochę ładniejsza

szła z duchem czasu
kołysała się w biodrach
w takt muzyki

może wówczas pokochaliby ją
prawdziwi mężczyźni
generałowie atleci władzy despoci

żeby zadbała o siebie
wyglądała po ludzku
jak Liz Taylor
albo Bogini Zwycięstwa

ale od niej wionie
zapach naftaliny
sznuruje usta
powtarza wielkie – Nie

nieznośna w swoim uporze
śmieszna jak strach na wróble
jak sen anarchisty
jak żywioły świętych

Zbigniew Herbert

“A little learning is a dangerous thing;
drink deep, or taste not the Pierian spring:
There shallow draughts intoxicate the brain,
and drinking largely sobers us again”

Alexander Pope “An Essay on Criticism”

„Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeje i pewnego dnia będę stary.
Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć
na każdy temat i przy każdej okazji.
Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.
Uczyń mnie poważnym lecz nie ponurym; uczynnym, lecz nie narzucającym się.
Szkoda mi nie spożytkować wszelkich zasobów mądrości, jakie posiadam,
ale Ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.
Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły
i dodaj mi skrzydeł bym w lot przechodził do rzeczy.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę,
jak ich przybywa, a chęć ich wyliczania staje się z upływem lat coraz większa.
Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami  o cudzych cierpieniach,
ale daj mi cierpliwość do wysłuchania ich.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę o większą pokorę i
mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi.
Użycz mi chwalebnego poczucia , że czasem mogę się mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.
Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach.
Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym. Amen”

Św. Tomasz z Akwinu, Modlitwa

„Zechciej mi dać duszę,
której obca jest nuda,
która nie zna szemrania, wzdychań i użaleń,
i nie pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele
wokół tego panoszącego się czegoś,
które nazywa się „ja”.
Panie, obdarz mnie zmysłem humoru.
Daj mi łaskę rozumienia się na żartach,
ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia,
a innych mógł nim obdarzać.”

Tomasz Morus, Modlitwa

ludzie radość pasja tworzenia sztuka

Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. J. Dąbrowskiego 62
02-561 Warszawa
NIP 542 264 64 83
48 692 870 303

sztukarnia@sztukarnia.pl

GODZINY OTWARCIA
Biuro:
pn.- pt. 9.00 - 17.00
Centrum Artystyczne:
pn.- pt. 9.00 - 20.00
sob.- niedz. 9.00 - 19.00

Nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011

Copyright © 2017 Sztukarnia.pl Centrum Artystyczne Warszawa | Polityka prywatności i Cookies

Realizacja i utrzymanie Mitelecom Marketing Internetowy  

FacebookGoogle+RSS