POZNAJ SAMEGO SIEBIE i ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ!

POZNAJ SAMEGO SIEBIE i ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ!

Jeżeli chcesz przejść do omówienia poszczególnych szkoleń, metodologii, kalendarza, cennika i informacji organizacyjnych – zapraszamy tutaj!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o idei szkoleń, jako programu obejmującego rozwój człowieka w całości, tj. we wszystkich jego aspektach, czyli duchowym i emocjonalno-zmysłowym oraz dlaczego poznanie siebie jest takie ważne i co to znaczy żyć mądrze i z radością – zapraszamy do czytania tekstu poniżej:

POZNAJ SIŁY – duchowe i cielesne – RZĄDZĄCE TOBĄ!

MĄDRZE i z MIŁOŚCIĄ ROZWIJAJ je i wychowuj – by CHRONIŁY CIĘ przed złem, błędem, kłamstwem i manipulacją oraz WSPIERAŁY CIĘ na drodze ku SZCZĘŚCIU!

W przeciwnym wypadku nieuchronnie skazujesz się na:

 • życie w (nieustannym) STRACHU, LĘKU i NIEPEWNOŚCI;
 • UCIEKANIE przed samym SOBĄ m.in. w nałogi, ekstremalne doznania, fantazje;
 • CHAOTYCZNE DZIAŁANIA tj.: rzucanie się w skrajności, nie kończenie tego,  co się rozpoczęło, „słomiany zapał”, „budowanie na piasku”, itp.;
 • (nieustanną) HUŚTAWKĘ EMOCJONALNĄ od ekstazy do rozpaczy i vice versa;
 • TRUDNOŚCI w RELACJACH z innymi LUDŹMI (niezrozumienie i konflikty);
 • UZALEŻNIANIE się od innych LUDZI, ich opinii, celów, decyzji, życie ich życiem;
 • PODDAWANIE się PRZYPADKOWI i ZRZUCANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI za swoje życie na zewnątrz np. innych ludzi, sytuacje, organizacje itp.;
 • POCZUCIE (zupełnego) OSAMOTNIENIA potęgowanego strachem i rozpaczą;
 • POCZUCIE BEZSENSU ŻYCIA i BEZNADZIEI;
 • POCZUCIE PORAŻKI ŻYCIOWEJ jako człowiek,rodzic,mąż/żona,pracownik itd.;
 • NIENAWIŚĆ i POGARDĘ do SIEBIE.

ponieważ nie można uwolnić się i wyzwolić od czegoś, czego się wcześniej nie pozna, nie zrozumie jego przyczyn i skutków oraz nie przyjmie, dlatego:

SEKRET MĄDREGO i SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA TKWI w POZNANIU, ZROZUMIENIU i POKOCHANIU SIEBIE w PRAWDZIE!

– aby tego dokonać potrzeba ROZTROPNOŚCI w wyborze celów, dróg do nich prowadzących oraz dobrych nauczycieli; MĘSTWA w pokonywaniu lęków, problemów, wytrwaniu w trudzie i przeciwnościach; UMIARKOWANIA i samodyscypliny, by nie zadowalać się szybkimi i błahymi przyjemnościami oraz SPRAWIEDLIWOŚCI, aby zawsze działać jako człowiek-OSOBA-podmiot, a nie przedmiot, czyli nie pomylić celu, ze środkiem doń prowadzącym – to są drogi DOSKONAŁOŚCI prowadzące do WOLNOŚCI, MĄDROŚCI, SZCZĘŚCIU i RADOŚCI!

Nikt się mądrym nie rodzi, ale się staje, a MIŁOŚCI, MĄDROŚCI, MĘSTWA, UMIARKOWANIA i SPRAWIEDLIWOŚCI, czyli DOSKONAŁOŚCI w BYCIU DOBRYM CZŁOWIEKIEM można i trzeba się NAUCZYĆ!

Dlatego – jak mawiał św. Tomasz z Akwinu – po prostu ZRÓB TO!!!

Tytuł cyklu ośmiu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego przygotowanego w ramach „Akademii Doskonałości i Rozwoju” nawiązuje do starożytnej maksymy – „GNOTHI SEAUTON!” – „POZNAJ SAMEGO SIEBIE!”. Apel ten – pomimo upływu 2500 lat – nic nie stracił na swojej aktualności i wciąż przypomina człowiekowi XXI wieku, iż jest to najważniejsze zadanie jakie przed nim stoi. Ponieważ – poznanie i zrozumienie siebie – wpływa i warunkuje nie tylko jakość życia wewnętrznego i zewnętrznego, kształtuje wszystkie jego aspekty i wymiary (od zdrowia, poprzez rozwój, aż po relacje z innymi ludźmi i zrozumienie otaczającego świata), ale również i przede wszystkim stoi u podstaw jego WOLNOŚCI oraz CELU i SENSU ŻYCIA.

Dlatego też zanim zapytamy się PO CO ŻYJĘ? i DOKĄD ZMIERZAM? musimy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie KIM JESTEM? – do tego również nawiązuje układ cyklu szkoleń rozpoczynający się od szkolenia wprowadzającego pt. „PRAWDA o CZŁOWIEKU, czyli klucz do tajemnicy człowieka”. Wskazując, iż podróż w głąb siebie musi odbyć się w prawdzie o sobie samym – takim jakim jestem tu i teraz, ze wszystkimi moimi zaletami, sukcesami, marzeniami, niezwykłym potencjałem, wadami, upadkami, zranieniami i lękami. To bardzo trudne – może nawet NAJTRUDNIEJSZEZADANIE i DECYZJA w życiu każdego człowieka, wymagająca odwagi i miłości, by wytrwać, nie poddać się i nie pobłądzić.

CEL:

Celem cyklu „Poznaj samego siebie i żyj mądrze i z radością!” jest wsparcie, pomoc, zainspirowanie i zmotywowanie uczestników, by zechcieli, odważyli się i wyruszyli na tę niezwykłą PRZYGODĘ ŻYCIA – ponieważ, to na co mamy wpływ i co możemy zmienić jesteśmy – to tylko i aż MY sami.

NAGRODA jest ogromna i BEZCENNA, a rezultaty osiągane na każdym z etapów niezwykłe, ponieważ proces poznania i zrozumienia siebie – w prawdzie – jest jednocześnie i osobistym rozwojem, i punktem wyjścia do ŻYCIA w MĄDROŚCI i z RADOŚCIĄ.

Sprawdź jak wiele zyskujesz i na czym polega życie w mądrości i z radością – tutaj

Tak ważna, trudna i wymagająca, a jednocześnie, tak niezwykła i zapewniająca doświadczenia najwyższej miary wyprawa, wymaga bardzo dobrego i mądrego przygotowania się, by cały trud i wysiłek nie poszedł na marne i/lub nie wprowadził nas w jeszcze większe kłopoty i problemy. Cykl ośmiu szkoleń pt.: „Poznaj samego siebie i żyj mądrze i z radością!” jest zbiorem wiedzy teoretycznej i praktycznej („wiedza bez praktyki martwa jest”) niezbędnej i niezwykle pomocnej na drodze ku poznaniu siebie, dostarcza bowiem:

 • MAPĘ – dobrą (opartą na prawdzie), aktualną (dostosowaną do potrzeb i realiów człowieka XXI w.) i szczegółową, czyli WIEDZĘ – personalistyczną psychologię i filozofię człowieka wg. św. Tomasza z Akwinu, ze szczególnym uwzględnieniem jego Etyki Cnót, czyli Doskonałości opartej na klasycznej filozofii greckiej i uzupełnionej o odkrycia współczesnej psychologii,
 • PRZEWODNIKA – św. Tomasza z Akwinu – dlaczego średniowieczny mnich może i ma być przewodnikiem dla człowieka XXI wieku?
 • NARZĘDZIA – Doskonałości (jako codzienna praktyka), strategie (m.in. planowania i osiągania celów, podejmowania decyzji, uczenia się, komunikacji), ćwiczenia rozwijające i (samo)motywujące, techniki oraz różnorodne wskazówki, tabele i schematy wspierające zrozumienie omawianych zagadnień.

Potrzebne jest jeszcze coś najważniejszegoTWOJE OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE, PRAGNIENIE, MOTYWACJA, by chcieć to wszystko osiągnąć lub choćby tylko – na dobry początek – sprawdzić czy jest to w ogóle możliwe. Dodatkowo wzmocnione dobrą kondycją fizyczną tj. ZDROWIEM, ODPOCZYNKIEM, dobrym POŻYWIENIEM.

Dobra mapa, przewodnik, narzędzia i osobiste przygotowanie jest tym bardziej ważne, iż dusza ludzka – ROZUM I WOLA – choć jest niezniszczalna fizycznie, to NARAŻONA jest na liczne i niezwykle NIEBEZPIECZNE ZRANIENIA z poziomu duchowego, ponieważ:

Prawda, dobro, piękno, miłość, wolność, doskonałość, mądrość, umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość, dojrzałość, odpowiedzialność, poznanie, czy rozumienie – to nie są puste słowa, pojęcia, czy frazesy to atrybuty, SIŁY i MOCE Twojego DUCHA, których NIKT i NIC nie może Ci ani DAĆ, ani ODEBRAĆ – tylko i wyłącznie TY sam (-a)!

TY DECYDUJESZ czy miejsce WADY zajmie CNOTA wspierając Cię na drodze ku DOSKONAŁOŚCI, WOLNOŚCI i SZCZĘŚCIU czy na odwrót KONTROLĘ nad Twoim życiem przejmuje WADA (-Y).

KIEDY to się dzieje i kiedy DECYDUJESZ? – ZAWSZE kiedy PODEJMUJESZ DECYZJE i DOKONUJESZ WYBORU!

RÓŻNICA między DOSKONAŁOŚCIĄ, a WADĄ na poziomie zachowań, efektów, przekonań, języka i odczuwanych przyjemności/zadowolenia MOŻE BYĆ czasami BARDZO NIEWIELKA, początkowo nawet LEDWIE ZAUWAŻALNA i ROZRÓŻNIALNA i łatwo MANIPULOWALNA, ale z czasem przynosząca efekt „kuli śniegowej”, której zatrzymanie i/lub zmiana kierunku jest NIEZWYKLE TRUDNE, prawie NIEMOŻLIWE – to jest właśnie tzw. „RÓŻNICA czyniąca RÓŻNICĘ”, która najczęściej dotyczy i przejawia się w MAŁYCH, ZWYKŁYCH, pozornie nic nie znaczących DECYZJACH DNIA CODZIENNEGO!

PAMIĘTAJ, że każda CNOTA (kardynalna) i WADA (główna) NIE DZIAŁA w POJEDYNKĘ i ma swoje „córki” – inne cnoty i wady z nią związane i WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE, WZAJEMNIE się WSPIERAJĄCE, ŁĄCZĄCE i WZMACNIAJĄCE, tworzące niezwykle silne WEWNĘTRZNE DUCHOWE STRUKTURY, objawiające się w wypadku wad przekonaniem, że: „to jest silniejsze ode mnie” lub „nie mogę się temu oprzeć” lub „musiałem/musiałam to zrobić”. Siły te ciągną człowieka w jedną lub drugą stronę: PRAWDY i DOBRA lub FAŁSZU i ZŁA. Aby tę ZASADANICZĄ RÓŻNICĘ zauważyć i jednocześnie mieć wystarczająco dużo sił i WEWNĘTRZNEJ SAMOTYWACJI by wybrać i kształtować w sobie DOSKONAŁOŚĆ potrzeba ZARÓWNO roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania, jak i męstwa.

A znajomość tych WZAJEMNYCH RELACJI, ZALEŻNOŚCI i SKUTKÓW otwiera oczy na zupełnie obszary, pozwala zrozumieć i odróżnić PRZYCZYNY i SKUTKI – często UKRYTE i ODDALONE od siebie w CZASIE i PRZESTRZENI. Dzięki temu możesz m.in. PRZYGOTOWAĆ się i ZABEZPIECZYĆ się na przyszłość, SKONCENTROWAĆ swoją uwagę na tym, co w życiu i dla CIEBIE jest NAJWAŻNIEJSZEJSZE.

Wokół tych zagadnień skupiają się wszystkie wykłady, ćwiczenia, strategie itp. prowadzone w ramach szkoleń z cyklu „Poznaj samego siebie i żyj mądrze i z radością!” – więcej o metodologii i innowacyjności podejścia dowiesz się tutaj…

DOSKONAL, HARTUJ i ROZWIJAJ SWOJEGO DUCHA, WYCHOWUJ SWOJE UCZUCIA by były Twoim dodatkowym motorem i wsparciem w działaniu – wówczas nie tylko POZNASZ i ZROZUMIESZ SIEBIE, ale PRAWDZIWIE POKOCHASZ i BĘDZIESZ ŻYĆ W WOLNOŚCI, MĄDRZE i z RADOŚCIĄ na drodze ku SZCZĘŚCIU (wiecznemu)!

i pamiętaj, że „MOC w SŁABOŚCI się DOSKONALI”! (2 Kor12,9)

Przejście do omówienia poszczególnych szkoleń

Zapraszamy również do udziału i zapoznania się z tematami mini-wykładów pt.: „TYLKO PRAWDA jest CIEKAWA!” będących uzupełnieniem i rozwinięciem zagadnień poruszanych na szkoleniach. więcej

ludzie radość pasja tworzenia sztuka

Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. J. Dąbrowskiego 62
02-561 Warszawa
NIP 542 264 64 83
48 692 870 303

sztukarnia@sztukarnia.pl

GODZINY OTWARCIA
Biuro:
pn.- pt. 9.00 - 17.00
Centrum Artystyczne:
pn.- pt. 9.00 - 20.00
sob.- niedz. 9.00 - 19.00

Nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011

Copyright © 2017 Sztukarnia.pl Centrum Artystyczne Warszawa | Polityka prywatności i Cookies

Realizacja i utrzymanie Mitelecom Marketing Internetowy  

FacebookGoogle+RSS