PRAWDA O CZŁOWIEKU

PRAWDA O CZŁOWIEKU, czyli klucz do tajemnicy człowieka!
– wprowadzenie do personalistycznej psychologii i filozofii św. Tomasza z Akwinu:

Celem szkolenia jest odpowiedź na zasadnicze i pierwszorzędne pytanie KIM jest CZŁOWIEK?, które jest wstępem i inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na pytanie KIM JA JESTEM?, jest próbą odkrycia niezwykłego i tajemniczego związku jaki zachodzi pomiędzy duszą i ciałem człowieka. To wydawałoby się proste i krótkie pytanie jest jednocześnie pytaniem najtrudniejszym i najważniejszym; a odpowiedź na nie jest spełnieniem postulatu poznania i zrozumienia siebie; wypływa i zmierza ku miłości, jest wypadkową do wolności, dojrzałości, mądrości i doskonałości. Biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy, ogromny trud i wysiłek jaki trzeba w nie włożyć oraz konsekwencje poszukiwania i odnalezienia odpowiedzi, kluczowym dla osiągnięcia sukcesu jest odnalezienie dobrego (prawdziwego) odniesienia, wzorca, mądrości, czyli mapy w oparciu, o którą w tę podróż się wybierzemy, mapy wyznaczającej kierunki, obszar i zakres poszukiwań.

Szkolenie – jako jedyne w całym cyklu – przeprowadzone jest w formie wykładu i polega na omówieniem w/w mapy; jest wprowadzeniem w psychologię i filozofię człowieka św. Tomasza z Akwinu oraz przedstawieniem wszystkich zagadnień (choć nie tylko) poruszanych na pozostałych 7 szkoleniach, jest spojrzeniem na całe zagadnienie poznania i zrozumienia człowieka z wyższej, całościowej perspektywy; ukazaniem poszczególnych części i ich wzajemnych powiązań i zależności, których zrozumienie jest często kluczowe zarówno do zrozumienia poszczególnych elementów tj. dusza, ciało, emocje, wola, rozum, decyzja, miłość itd. jak i całego człowieka, który jest istotą bardzo skomplikowaną i wielowymiarową. Do ogromnej i bogatej wiedzy przedstawionej na tym szkoleniu będziemy odwoływać się podczas wszystkich pozostałych szkoleniach; stanowi ona bazę, przygotowanie i jednocześnie wprowadzenie do każdego poszczególnego szkolenia. Taka perspektywa umożliwia uczestnikom nie tylko samodzielne myślenie i całościowe zrozumienie tematu, pomaga wybrać kierunek drogi i zdecydować o kolejnych krokach (szkoleniach). Spełnia również jeden z postulatów postawionych w tytule cyklu szkoleń – „żyj mądrze!” (mądrość jest m.in. umiejętnością rozpoznawania nie tylko poszczególnych elementów, ale również, a czasami przede wszystkim, wzajemnych między nimi powiązań, odróżnieniu przyczyny od skutku i zobaczeniu konsekwencji, które jeszcze się nie wydarzyły, ale ku którym się niechybnie zmierza). Dlatego też uczestnictwo w tym szkoleniu jest obligatoryjne i konieczne, stanowi bilet wstępu na pozostałe szkolenia.

Wśród bogactwa poruszanych zagadnień odpowiemy m.in. na następujące pytania:

 • Kim jest człowiek? i dlaczego psychologia nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na to pytanie?
 • Dlaczego filozofia jest najskuteczniejszym i najbardziej niebezpiecznym polem walki o człowieka?
 • Dlaczego przed pytaniem – jak żyć? należy odpowiedzieć – dlaczego? i po co żyję?
 • Co to znaczy, że człowiek jest osobą?
 • Czy osoba to osobowość?
 • Dlaczego dusza bardziej niż z religią związana jest z codziennym życiem?
 • Jaka jest relacja między duszą, a ciałem człowieka?
 • Na czym polega wolność człowieka i czy jest ona prawdziwa, czy tylko pozorna?
 • Co motywuje człowieka do działania?
 • Czy człowiek ma wpływ na swoje emocje, czy też jest wobec nich bezbronny?
 • Czy skuteczność gwarantuje w pełni sukces człowieka?
 • Czy dusza i psychika to to samo?
 • Czy dusza może wpływać na ciało i vice versa?
 • Czy człowiek jest biologiczną „maszyną”, którą można zaprogramować?
 • Dlaczego, żeby czegoś zapragnąć trzeba to najpierw poznać?
 • Czy rozum, intelekt i mózg to to samo?
 • Czym jest sumienie – głos sumienia?
 • Czy poznanie, percepcja i myślenie to to samo?
 • Czym są i do czego służą zmysły?
 • Czy człowiek jest zdeterminowany przez geny lub środowisko?
 • Czym jest (s)pokój wewnętrzny i z czego wynika?
 • Na czym polega rozwój człowieka?
 • Czy rozumność, to inaczej racjonalność?
 • Czy każda zmiana to rozwój?
 • Dlaczego doskonałość, a nie perfekcja?
 • Czym jest prawda w życiu człowieka i dlaczego prawda wyzwala?
 • Czym jest hierarchia dóbr i dlaczego jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji?
 • Co to znaczy, że człowiek jest podmiotem i celem wszelkich działań?
 • Dlaczego cnota-doskonałość, a nie przykry obowiązek (tj. u Kanta) lub nawyk (tj. w psychologii)?
 • Na czym polega manipulacja i jak się przed nią obronić?
 • Co język ma wspólnego z duszą, a co z manipulacją?
 • Czy każda cnota  ma wadę?
 • Czym jest wada?
 • Czy wada może być źródłem przyjemności?
 • Dlaczego wada uzależnia, a doskonałość nie?
 • Kiedy wada przemienia się w cnotę?
 • Czy każdy wybór jest wyborem moralnym?
 • Na czym polega dramat życia ludzkiego?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

UWAGA! Szkolenie jest (obligatoryjnym) wprowadzeniem / wstępem do wszystkich pozostałych 7 szkoleń cyklu POZNAJ SAMEGO SIEBIE i ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ!

Termin(-y) szkolenia:
04-05.12.2010 r. (sob.- niedz.) – w godz. 09:00 – 17:00
15-16.01.2011 r. (sob.- niedz.) – w godz. 09:00 – 17:00

– 05-06.02.2011 r. (sob.- niedz.) – w godz. 09:00 – 17:00
05-06.03.2011 r. (sob.- niedz.) – w godz. 09:00 – 17:00

Opłata za uczestnictwo:
300 zł

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem i cennikiem szkoleń oraz warunkami zgłoszenia płatności pod linkami: KALENDARZ i CENNIK SZKOLEŃ oraz WARUNKI ZGŁOSZENIA i PŁATNOŚCI (w formacie .pdf)

Zapisy (konieczne przed każdym szkoleniem):

– pod adresem e-mailowym: anna.szczeplik@gmail.com

Bliższe informacje:
– pod adresem e-mailowym: sztukarnia@sztukarnia.pl lub anna.szczeplik@gmail.com
– pod nr telefonu: 692 870 303 (pn – pt: 12.00 – 20.00)

Grupy:
– liczba osób w grupie – min.5 – max. 12 osób

Miejsce zajęć:
Sztukarnia, ul. Lewicka 10 (Stary Mokotów), Warszawa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Powrót do omówienia poszczególnych szkoleń z cyklu POZNAJ SAMEGO SIEBIE i ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ!

ludzie radość pasja tworzenia sztuka

Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. Odolańska 60
02-562 Warszawa
NIP 542 264 64 83
48 692 870 303

sztukarnia@sztukarnia.pl

GODZINY OTWARCIA
Biuro:
pn.- pt. 9.00 - 17.00
Centrum Artystyczne:
pn.- pt. 9.00 - 20.00
sob.- niedz. 9.00 - 19.00

Nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011

Copyright © 2017 Sztukarnia.pl Centrum Artystyczne Warszawa | Polityka prywatności i Cookies

Realizacja i utrzymanie Mitelecom Marketing Internetowy  

FacebookGoogle+RSS