ŚWIĘTY TOMASZ z AKWINU

ŚWIĘTY TOMASZ z AKWINU

Notatka ma na celu wyjaśnienie i odpowiedzenie na następujące pytania:

  • Dlaczego św. Tomasz i jego psychologia oraz filozofia człowieka stały się inspiracją i fundamentem w oparciu, o który przygotowany został cykl 8 szkoleń pt.: POZNAJ SAMEGO SIEBIE i ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ!” ?
  • Dlaczego średniowieczny mnich może być przewodnikiem dla człowieka XXI wieku (człowieka sięgającego gwiazd i manipulującego przy kodzie genetycznym)?
  • Czego może go nauczyć i jakie odkryć przed nim tajemnice, których jeszcze nie poznał (a może już zapomniał)?
  • Na czym polega aktualność i bogactwo myśli św. Tomasza z Akwinu?

Najprostsza i najkrótsza odpowiedź na wszystkie 4 pytania brzmiała by następująco:

ze względu na niezwykłe bogactwo, głębię i mądrość obserwacji oraz wyciąganych wniosków i wskazówek, i ze względu na odniesienie do życia codziennego i praktyczne ich (za)stosowanie; ponieważ pozwala i pomaga głębiej i mądrzej żyć!

Wersja rozwinięta wymaga większej ilości podpunktów, a i tak stanowi jedynie cząstkę powodów, dlaczego św. Tomasza z Akwinu warto czytać, naśladować i uczyć się od niego.

Zatem, przede wszystkim dlatego, że:

  • jest dobrym człowiekiem: roztropnym, sprawiedliwym, umiarkowanym i mężnym;
  • jest genialnym psychologiem i filozofem;
  • jest mądrym i cierpliwym nauczycielem, którego miłość do człowieka i troska o jego rozwój i szczęście jest, i widoczna, i odczuwalna, i inspirująca;
  • za jego styl pisania, który początkowo może wydawać się trudny i archaiczny, ale jak tylko pozna się i zrozumie jego strukturę, w niedługim czasie można dostrzec i zasmakować w pięknie i przejrzystości wypowiadanych myśli;
  • jest realistą, twardo (tj. w prawdzie) stąpającym po ziemi;
  • głosił i kochał wolność i prawdę, dokładnie wyjaśniał i pokazywał, że wolność człowieka jest autentyczna i człowiek może z niej korzystać lub ją odrzucić, i nic i nikt inny tego za niego zrobić nie może (odrzucał zatem determinizm i fatalizm);
  • poznawał człowieka w całym jego bogactwie – z jego zaletami i wadami, potencjałem itd. – a nie tworzył utopijnych wizji, koncepcji i szablonów jaki człowiek powinien być;
  • jego psychologia emocji jest genialna i nic nie straciła na swojej aktualności– chyba nikt z współczesnych psychologów nie dokonał tak pełnej analizy m.in. powstawania, podziału rodzajów i charakterystyki uczuć; i choć w różnych współczesnych koncepcjach pojawiają się elementy wspólne potwierdzające teorię św. Tomasza, neuropsychologia dokonała odkryć w obszarze emocje i mózg, nikt jednak nie zebrał w całość tych wszystkich elementów składających się na całościowy, spójny obraz uczuć i ich roli w życiu ludzkim, motywacji, działaniu lub jego zaniechaniu, podejmowaniu decyzji, osiąganiu celów, rozwoju, nauki i relacji międzyludzkich;
  • jego koncepcja wychowywania uczuć – tych niezwykłych sił podobnych żywiołom zdolnym zmieść człowieka z powierzchni ziemi – z poziomu rozumnej woli, w miłości, jak młodszego brata, a nie wroga jest tyle niezwykła, co pozwalająca wydobyć się z niewoli uczuć i w pełni decydować o kierunku swoich decyzji, działań i życia (również w odniesieniu do innych ludzi, co wyzwala z więzów różnego rodzaju uzależnień);
  • nie tylko nie umniejsza, ani nie degraduje ciała ludzkiego, jego wymiaru cielesnego, czyli np. uczuć i zmysłów, a wręcz przeciwnie pokazuje jak bardzo są ważne, piękne i dobre i niezbędne do mądrego i szczęśliwego życia oraz że patronat duszy może je jeszcze bardziej uwznioślić, rozwinąć i wydobyć ich prawdziwe piękno;
  • jego Teoria ( i Praktyka) Miłości zachwyca swoją niezwykłą głębią obserwacji, wniosków, analizą ukazującą czym prawdziwa miłość jest, w czym się wyraża i jak ją odróżnić od jej zaprzeczeń i karykatur (egoizmu, strachu, zniewoleń, przypodobywania się itp.) – jednym słowem uczy jak kochać siebie, innych ludzi i Boga prawdziwą miłością, która jest mocą największą, niepokonaną, zdolną sięgać gwiazd i góry przenosić i podać szklankę wody i otrzeć łzę i cierpliwie czekać i trwać, walczyć i nie poddawać się…;
  • jego Etyka Cnót, czyli Doskonałości, jako praktyczny przewodnik jak stać się doskonałym w byciu dobrym człowiekiem, jako droga rozwoju człowieka szczegółowo opisująca i wyjaśniająca czym są cnoty, a czym wady (brak cnoty), ich wzajemnych relacji, oddziaływań, przyczyn pojawiania się i zanikania oraz konsekwencji i skutków jakie przynoszą w życiu codziennym, oszałamiają bogactwem i głębią analizy, wyciąganych wniosków i praktycznych wskazówek;
  • pomaga zrozumieć mechanizmy powstawania i oddziaływania (skuteczności) różnego rodzaju manipulacji, co w dzisiejszym świecie, w którym poziom zaawansowania technologicznego pozwala wpływać i manipulować człowiekiem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jest szczególnie cenne i pouczające; uczy również jak się przed manipulacją obronić i nie poddawać się/ nie ulegać jej wpływowi;
  • pomaga zrozumieć dlaczego wszelkiego rodzaju lingwistyczne manipulacje, programowanie, erystyczne i propagandowe chwyty ranią i niszczą człowieka najbardziej, z czego najczęściej nawet nie zdaje sobie sprawy;
  • doskonale wyjaśnia i pozwala zrozumieć na czym (owa) słynna walka „o rząd dusz” polega, na jakim polu się rozgrywa i jak bardzo jest niebezpieczna;
  • wyjaśnia, dlaczego dokonywanie zmian jedynie na poziomie zachowań i przekonań, bez uwzględnienia przyczyn i skutków ich powstawania na poziomie rozumu i woli, choć jest często skuteczne, to jednocześnie może być najczęściej głęboko raniące i osłabiające człowieka, czego skutki widać niestety po wielu miesiącach i latach i dlatego trudniej je ze sobą powiązać;
  • uczy proaktywnie przewidywać skutki swoich działań, roztropnie wyznaczać cele i drogi doń prowadzące, samodzielnie myśleć, podejmować dobre i mądre decyzje, czyli kierować swoim życiem w sposób dojrzały i odpowiedzialny, co w efekcie pozwala nam na zaoszczędzenie czasu, energii, stresu, bólu i upokorzenia, o smutku i rozczarowaniu nie wspominając;
  • strategia osiągania celów, wykładana na uniwersytetach i studiach menadżerskich, ma swoje źródła w niezwykłej koncepcji św. Tomasza dot. interakcji między rozumem, a wolą (o czym pewnie większość ich uczących i uczących się nie ma pojęcia i byłaby bardzo zaskoczona, jakie to strategie były odkrywane i stosowane w średniowieczu, prawie 700 lat temu:));
  • pokazał, opisał i szczegółowo zanalizował niezwykły i niepowtarzalny związek duszy i ciała, poszczególne niezwykłe władze i moce człowieka,  ich wzajemnych oddziaływań, relacji, powiązań i zależności – wiedza ta jest bezcenna, bo dotyczy wszystkich aspektów życia;
  • uczy i pomaga po prostu żyć, tu i teraz pamiętając o przeszłości i myśląc o przyszłości, wśród codziennych trosk, problemów i radości nie zapominając kim jest człowiek, jak jest niezwykłą istotą, słabą i mocarną jednocześnie, zdolną do najwspanialszych i najstraszniejszych czynów, zdolną doprowadzić się do kresu szczęścia i rozpaczy, wolną i mogącą tę wolność odrzucić;
  • uczy jak stawać się i być – dobrym – człowiekiem, doskonałym w swym człowieczeństwie;
  • jest źródłem niezwykłej motywacji, inspiracji i chęci do życia, do trudu poznawania prawdy o sobie, Bogu, innych ludziach i otaczającym nas świecie, by się nie poddawać i wytrwać, bo nie ma nic cenniejszego i ważniejszego jak przeżyć swoje życie mądrze, w wolności i miłości, zmierzając ku szczęściu i wiecznej radości!

Żadne słowa nie oddadzą bogactwa myśli św. Tomasza z Akwinu, a jej głębi i użyteczności można prawdziwie zasmakować jedynie wcielając ją w życie – do czego gorąco zachęcamy i zapraszamy!

AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI i ROZWOJU

POZNAJ SAMEGO SIEBIE i ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ!

TYLKO PRAWDA jest CIEKAWA!

ludzie radość pasja tworzenia sztuka

Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. J. Dąbrowskiego 62
02-561 Warszawa
NIP 542 264 64 83
48 692 870 303

sztukarnia@sztukarnia.pl

GODZINY OTWARCIA
Biuro:
pn.- pt. 9.00 - 17.00
Centrum Artystyczne:
pn.- pt. 9.00 - 20.00
sob.- niedz. 9.00 - 19.00

Nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011

Copyright © 2017 Sztukarnia.pl Centrum Artystyczne Warszawa | Polityka prywatności i Cookies

Realizacja i utrzymanie Mitelecom Marketing Internetowy  

FacebookGoogle+RSS