Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży


Charakterystyka zajęć

Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat podstaw dziennikarstwa prasowego i internetowego. Program powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie dziennikarskie osoby prowadzącej warsztaty i jest przeznaczony dla osób bez żadnego doświadczenia i bez wiedzy o funkcjonowaniu mediów, przygotowujący potencjalnych redaktorów i dziennikarzy do tworzenia czasopisma/dziennikarskiej strony internetowej (np. szkolnej gazetki, serwisu www).

W założeniu zajęcia warsztatowe mają być inspiracją do samodzielnej pracy dziennikarskiej i redakcyjnej przy tworzeniu szkolnych/młodzieżowych czasopism lub/i stron internetowych.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Program szkolenia jest zróżnicowany i dostosowany do wieku uczestników – w warsztatach dziennikarskich mogą brać udział:

 • uczniowie starszych roczników szkoły podstawowej i uczniowie pierwszych 2 lat gimnazjum
 • starsi uczniowie gimnazjum i licealiści
 • studenci

Cele programowe:

 • Cele ogólne:
  – inspirowanie do pracy twórczej
  – doświadczanie i nabywanie umiejętności pracy w grupie
  – pobudzanie samodzielnego, kreatywnego myślenia
  – wykorzystywanie i pogłębianie naturalnych umiejętności
  – zdobywanie nowej wiedzy
 • Cele szczegółowe:
  – zapoznanie uczestników warsztatów z podstawową wiedzą dotyczącą dziennikarstwa
  – nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się gatunkami dziennikarskimi jak np. reportaż, wywiad, news, relacja i inne
  – nabycie umiejętności pracy w zespole
  – poznanie zasad budowy i funkcjonowania zespołu redakcyjnego – hierarchia i podział obowiązków w redakcji czasopisma
  – doskonalenie sprawności językowej
  – etyka zawodowa – poznanie kluczowych zasad etycznych w pracy dziennikarza
  – umiejętne poszukiwanie inspiracji – research podstawą powstawania nowych materiałów

Metody realizacji szkolenia:

 • Zróżnicowane metody prowadzenia zajęć – aktywizujące formy zajęć pozwalające na wymianę doświadczeń, a także wspólne doświadczanie i korzystanie z potencjału indywidualnych osób oraz  grupy – trening umiejętności, ćwiczenia w parach i grupach, mini wykłady, zajęcia aktywizujące, prace warsztatowe.
 • Dostosowywanie dynamiki zajęć do zasobów, umiejętności i poziomu energii w grupie
 • Materiały szkoleniowe – Każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały do przeprowadzenia ćwiczeń warsztatowych, a także materiały poszkoleniowe odpowiadające treściom programowym szkolenia. Istnieje możliwość, by  osoby chętne kontynuowały kontakt Internetowy z trenerem w sprawach dotyczących szkolenia przez 30 dni po przeprowadzonych warsztatach.

Planowane zagadnienia (zakres programowy dostosowany będzie do bieżacych potrzeb szkoleniowych. Zagadnienia nie są tematami poszczególnych, kolejnych zajęć, aczkolwiek mogą nimi być – dostosowuję tematy, zakres i kolejność do potrzeb i dynamiki grupy):

 1. Kim jest Czytelnik, dla kogo tworzysz czasopismo/stronę www. Czy jest masowy, czy niszowy? Jak dobrze go znasz? Jak możesz poznać? W jaki sposób chcesz do niego dotrzeć (dystrybucja, dostępność)?
 2. Jaka jest misja czasopisma/strony? Jakie są główne cele powstania i utrzymania gazety/strony internetowej?
 3. Inspiracje. Skąd je czerpać.
 4. Research – zbieranie materiałów. Źródła informacji. Weryfikacja uzyskanych informacji.
 5. Jak zbudowany jest tekst. Tytuł, lead, śródtytuły, puenta.
 6. Kiedy tekst jest atrakcyjny dla Czytelnika? Najważniejsze jest pierwsze zdanie.
 7. Gatunki dziennikarskie.
 8. News – 6 pytań dziennikarskich, zasada odwróconej piramidy.
 9. Dyscyplina pisania (trzymanie się zasad, konstrukcji, określonej liczby znaków)
 10. Korekta i redakcja tekstu.
 11. Rola fotografii i grafiki w mediach.

Przewidywane efekty

 • opanowanie podstawowych umiejętności dziennikarskich
 • zdobycie wiedzy i trening umiejętności  dot. gatunków dziennikarskich i zasad tworzenia tekstów
 • poznanie specyfiki pracy w redakcji
 • poznanie zasad i trybu powstawania i publikowania tekstów
 • wzbogacenie zasobu słownictwa
 • ćwiczenie i rozwijanie umiejętności literackich i dziennikarskich
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole

Prowadzenie

Renata Mazurowska – dziennikarka, redaktorka. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Trenerów w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, certyfikowany Trener Biznesu, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu.  Członkini Grupy Trenerów ZOOM – www.grupazoom.pl  Publikacje, m.in.: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Ozon, Cogito – dwutygodnik dla maturzystów, Dlaczego – Magazyn Studentów,, Charaktery, Elle, Twój Styl, Sukces, Olivia, Psychologia.net.pl, RepublikaKobiet.pl i inne.

Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 2002 r. za kierowany przez siebie Studencki Serwis Informacyjny.


Informacje organizacyjne

Najbliższe terminy

brak terminów

Dodatkowe informacje

Miejsce: Sztukarnia, ul. Lewicka 10, Warszawa

 

Cena

250 zł za semestr (11 spotkań)

Regulamin płatności

Twórczy prezent – 5% zniżki na voucher na dowolne warsztaty

 Polecamy podobne:

Projektowanie stron internetowych
Ilustracja od A do Z

ludzie radość pasja tworzenia sztuka

Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. J. Dąbrowskiego 62
02-561 Warszawa
NIP 542 264 64 83
48 692 870 303

sztukarnia@sztukarnia.pl

GODZINY OTWARCIA
Biuro:
pn.- pt. 9.00 - 17.00
Centrum Artystyczne:
pn.- pt. 9.00 - 20.00
sob.- niedz. 9.00 - 19.00

Nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011

Copyright © 2017 Sztukarnia.pl Centrum Artystyczne Warszawa | Polityka prywatności i Cookies

Realizacja i utrzymanie Mitelecom Marketing Internetowy  

FacebookGoogle+RSS