Charakterystyka

Architektura dla młodzieży to cykl warsztatów dla uczniów klas 7-8 i liceum. Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny architektury, poruszenie tematów związanych z przestrzenią miejską i szeroko rozumianym projektowaniem budowlanym. Podczas spotkań uczestnicy będą kształtować umiejętności manualne i wyobraźnie przestrzenną, projektować budynki i makiety. Zdobędą podstawową wiedzę z zakresu budowania, urbanistyki, designu, rysunku, malarstwa. Program zajęć zakłada wykonywanie zadań i wymyślonych projektów za pomocą różnych materiałów, technik plastycznych i programów komputerowych.

Cena i czas trwania

13 spotkań x 1,5 godziny  

cena podstawowa 702 zł (4 x 175,50 zł), cena dla kontynuujących 624 zł (4 x 156 zł)

Program

1. Światło - Analiza działania światła w przestrzeni, rola światła w odbiorze i kształtowaniu architektury - ukazanie światła za pomocą reliefu i obrazów graficznych.

2. Światło w architekturze - zaprezentowanie budynków architektonicznych, w których światło odgrywa najważniejszą rolę koncepcyjną - wspólne projektowanie i fotografowanie makiet – zaprojektowanie własnego ciekawego rozwiązania okiennego w pomieszczeniu.

3. Barwa, faktura, materiał - omówienie zależności w budowaniu nastroju, klimatu i charakteru wnętrza budynku a zastosowanymi materiałami i kolorami   - ćwiczenia plastyczne.

4. Instalacja architektoniczna - stworzenie swojej instalacji przestrzennej w skali ukazującej cechy wybranego żywiołu przyrodniczego.

5. Forma i kształt budynku- z czego wynika? Omówienie zasad i sposobów na zaprojektowanie budynku w konkretnej lokalizacji i istniejącej tkance miejskiej. Stworzenie makiet na podstawie własnej inspiracji ze świata natury czy nauki.

6. Funkcje budynków. Jak projektuje się budynki i wnętrza, żeby odpowiadały potrzebom konkretnych użytkowników. Zaprojektowanie własnego wnętrza dla wybranej przez siebie konkretnej osoby lub grupy osób.

7. Ergonomia- wspólne omówienie zasad ergonomii w projektowaniu architektonicznym, ćwiczenia plastyczne.

8 .”Genius loci” - duch miejsca. Omówienie zagadnienia ”ducha miejsca” i stworzenie instalacji, która najbardziej podkreśli, zwróci uwagę użytkowników na dane miejsce w przestrzeni.

9. Rola szkicu w architekturze, omówienie prac i szkiców znanych architektów i wpływu ręcznego rysunku na rozwój idei projektowej - rysunek architektoniczny.

10. Rysunek architektoniczny - geometria i perspektywa, ukazanie przestrzeni w szkicu

11. Zabawy graficzne - próby wzbudzania konkretnych odczuć i emocji w odbiorcy sztuki - ukazywanie znaczenia pojęć za pomocą plakatu z użyciem różnych środków graficznych.

12. Ukazywanie idei za pomocą architektury - projektowanie makiet będących obrazem pojęć i zjawisk, np. blisko-daleko, ciepło-zimno

13. Narzędzia wykorzystywane  w pracy architekta- wprowadzenie do  programu sketchup, projektowanie i tworzenie obiektów 3d

14.Urbanistyka - omówienie podstawowych pojęć i zasad stosowanych w projektowaniu przestrzeni miejskich, zaprojektowanie własnego skweru lub placu miejskiego.

15. MIASTO - omówienie idei projektowania miast na przestrzeni historii, czynników miastotwórczych oraz założeń urbanistycznych współczesnych miast. Wspólne stworzenie planu oraz makiety miasta

16. Plener rysunkowy lub malarski - zieleń ,park, architektura Warszawy.

17. „Laboratorium sensoryczne” - odkrywanie roli wrażeń i bodźców sensorycznych w odczuwaniu architektury-zabawa z użyciem różnych materiałów i technik plastycznych.

Prowadzący

Aleksandra Kowalczyk

absolwentka Policealnego Studium Rysunku i Ilustracji "Labirynt" , absolwentka Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od wielu lat związana  z Fundacją "Nasze dzieci" ,w ramach której prowadzi zajęcia artystyczne dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jej pasją jest architektura, rysunek i grafika komputerowa.  Wolne chwile spędza na rowerowych wyprawach  w nieznane oraz  miejskich i leśnych  fotoplenerach.

Zapisy

O nas

Sztukarnia to przede wszystkim ludzie. Wyjątkowi organizatorzy i instruktorzy, dla których sztuka, rękodzieło i swobodna kreacja to sposób na życie i największa pasja. 


Realizacaj: Asearch.pl | Sztukarnia 2020