ŻYJ MĄDRZE i z RADOŚCIĄ!

ŻYCIE w MĄDROŚCI i z RADOŚCIĄ polega m.in. na:

 • ŻYCIU w DOSKONAŁOŚCI w byciu dobrym, tzn. roztropnym, mężnym, umiarkowanym i sprawiedliwym człowiekiem; człowiekiem prawego sumienia, silnej woli, zrównoważonego emocjonalnie, zdrowego i pięknego ciała;
 • ŻYCIU w WOLNOŚCI, czyli życiu w wolności wyboru i uwolnieniu się od lęków, nałogów, uzależnień, bezsensu, rozpaczy, (auto)manipulacji, mechanizmów (samo)zniewoleń oraz wzniesieniu się ponad biologiczno-genetyczno-środowiskowy determinizm i nie uleganiu pułapce relatywizmu, subiektywizmu itp.;
 • (PO)KOCHANIU SIEBIE, czyli rozwijaniu i czerpaniu z tej niezwykłej i ogromnej wewnętrznej siły – umocowanej na decyzji, a nie zmiennych i kapryśnych uczuciach – (samo)motywacji do życia mądrego, pięknego i głębokiego;
 • POZNANIU SENSU i CELU SWOJEGO ŻYCIA – czyli nadania kierunku wszystkim swoim działaniom i wyzwolenia nadziei na ich osiągnięcie;
 • POZNANIU, ZROZUMIENIU i (PO)KOCHANIU INNYCH LUDZI – zdobyta wiedza i doświadczenie poszerza niezwykle perspektywę, daje jasność widzenia i zmysł obserwacji, dzięki któremu możesz poznawać, rozumieć i prawdziwie (po)kochać innych ludzi;
 • BUDOWANIU RELACJI w oparciu o prawdę, wolność, odpowiedzialność, szacunek i miłość, zamiast uciekania, wykorzystywania lub uzależniania (się od) innych ludzi;
 • ROZWOJU swoich niepowtarzalnych talentów, zdolności, umiejętności i pasji;
 • DOJRZAŁOŚCI, KIEROWANIU SWOIM ŻYCIEM I WZIĘCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI za siebie i swoje życie i uwolnienia się od doszukiwania się przyczyn swoich upadków i błędów oraz poszukiwania szczęścia na zewnątrz – poza sobą, u innych ludzi, zjawisk czy wydarzeń;
 • JASNOŚCI w ROZEZNAWANIU SYTUACJI i ROZUMIENIU OTACZAJĄCEGO ŚWIATA, czyli zdolności widzenia przyczyn i skutków, odróżniania jednych od drugich oraz rozumienia ich wzajemnych relacji, powiązań i zależności (często ukrytych i oddalonych od siebie);
 • SILE, PEWNOŚCI i WYTRWAŁOŚCI w DZIAŁANIU, czyli skupieniu się na tym, co najważniejsze oraz stawaniu czoła i nie poddawaniu się napotykanym problemom, trudnościom i przeciwnościom;
 • POWROCIE do RZECZYWISTOŚCI („mocnym staniu na nogach”), czyli wyjściu z tzw. „chciejstwa”, iluzji, świata nigdy niespełnionych marzeń, fantazji i wyobrażeń o sobie, innych ludziach i otaczającej rzeczywistości;
 • ZROZUMIENIU PRZYCZYN i SKUTKÓW SWOICH DECYZJI, odnośnie zarówno porażek i upadków, jak i zwycięstw i sukcesów;
 • ODWADZE i MĘSTWIE, czyli stawaniu w obronie prawdy i dobra oraz przeciwstawianiu się i walce ze złem i kłamstwem;
 • HARMONII, SPÓJNOŚCI i WEWNĘTRZNYM (S)POKOJU, którego źródłem jest wewnętrzna harmonia ducha i ciała i związana z nią wolność wyboru;
 • REALIZOWANIU WIELKICH PLANÓW i CELÓW, czyli nie zadowalaniu się minimum, przeciętnością, zmysłowo-uczuciowym zadowoleniem czy dobrami konsumpcyjnymi, ale życie z pasją, pójście głębiej i dalej, aż do kresu swoich możliwości;
 • CIERPLIWOŚCI i SKROMNOŚCI, czyli radości z małych, zwykłych, codziennych spraw;
 • ŻYCIU w i ku SZCZĘŚCIU wypływającemu z pragnienia prawdy i osiągania dobra na drodze ku doskonałości w byciu dobrym człowiekiem oraz doskonałości w relacjach z innymi ludźmi i Bogiem.
ludzie radość pasja tworzenia sztuka

Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. J. Dąbrowskiego 62
02-561 Warszawa
NIP 542 264 64 83
48 692 870 303

sztukarnia@sztukarnia.pl

GODZINY OTWARCIA
Biuro:
pn.- pt. 9.00 - 17.00
Centrum Artystyczne:
pn.- pt. 9.00 - 20.00
sob.- niedz. 9.00 - 19.00

Nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011

Copyright © 2017 Sztukarnia.pl Centrum Artystyczne Warszawa | Polityka prywatności i Cookies

Realizacja i utrzymanie Mitelecom Marketing Internetowy  

FacebookGoogle+RSS